Chụp ảnh nắng sớm

Mỗi tấm ảnh 01 kinh nghiệm nhiếp ảnh : Đi chụp ảnh buổi sáng thích nhất là khoảnh khắc nắng lên, lúc này ranh giới giữa tối và sáng di chuyển thấy rõ, rất nhanh, để chụp được khoảnh khắc này người chụp ảnh và…