Photoshop

   

Cách sắp xếp các bảng trong photoshop

Trong lớp học photoshop căn bản các bạn cần nhiều bảng khác nhau để hiển thị những thứ cần thiết, luôn sẵn sàng để làm việc, nếu không sắp xếp hoặc sắp xếp lung tung chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian , việc…