Bài viết

   

Cách sắp xếp các bảng trong photoshop

Trong lớp học photoshop căn bản các bạn cần nhiều bảng khác nhau để hiển thị những thứ cần thiết, luôn sẵn sàng để làm việc, nếu không sắp xếp hoặc sắp xếp lung tung chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian , việc…

Chụp ảnh nắng sớm

Mỗi tấm ảnh 01 kinh nghiệm nhiếp ảnh : Đi chụp ảnh buổi sáng thích nhất là khoảnh khắc nắng lên, lúc này ranh giới giữa tối và sáng di chuyển thấy rõ, rất nhanh, để chụp được khoảnh khắc này người chụp ảnh và…