Bài viết

   

Sử dụng clone stamp trong photoshop – phần 3

Gỡ niềng răng bằng clone stamp trong photoshop Trong lớp photoshop căn bản cách sử dụng công cụ clone stamp rất đơn giản nhưng để có thể làm chủ được công cụ này cần phải rèn luyện nhiều, đôi bàn tay phải khéo léo, nhận…

Sử dụng clone stamp trong photoshop – phần 02

Gỡ niềng răng bằng clone stamp trong photoshop Trong lớp photoshop căn bản cách sử dụng công cụ clone stamp rất đơn giản nhưng để có thể làm chủ được công cụ này cần phải rèn luyện nhiều, đôi bàn tay phải khéo léo, nhận…